Er eiendom et nullsum spill?

Vi mener bestemt nei. Det har enorm betydning hvordan du benytter en eiendomsressurs, og mange eiendommer er ikke i nærheten av å ta ut sitt potensial både med tanke på bokvalitet, samfunnsnytte og lønnsomhet for eieren. Gjennom egne prosjekter og gjennom å hjelpe andre har vi mang en gang sett hvordan et dårlig utgangspunkt har blitt forvandlet til et fantastisk resultat.

Det er nok av areal på jordkloden, og faktisk mer enn nok ressurser også. Visste du at hvis alle mennesker i hele verden samlet seg og stod like tett som på en konsert så ville hele menneskeheten på nesten 8 milliarder mennesker fått plass inne i New York City. 

Vi trenger altså ikke krangle om plassen her på jorda. Men spørsmålet blir da hvordan kan vi lage de beste byggene og plassene for å bo, jobbe og oppholde seg?

Veldig mange ønsker å bo der mange andre bor, altså i en by eller et tettsted. Det er mange gode grunner til dette, og denne formen for sentralisering ser bare ut til å tilta. Mange aksepterer derfor å bo på lite areal, og vi ser stadig overskrifter om 20 kvadratmeters leiligheter i Oslo som selges for millionverdier.

Et annet fenomen er at i dagens samfunn blir boligtomtene stadig mindre, spesielt på de sentrale stedene. Nå blir det også enklere å få lov til å bygge minihus, og det vil jo trolig bare forsterke dette fenomet.

For vår del er det helt åpenbart at eiendom ikke er et nullsum spill hvor det ene prosjektet går på bekostning av det andre. Vi har mere enn nok av plass og ressurser, selv om mange tror det motsatte er tilfelle. 

Men selvsagt er det viktig å utnytte ressursene effektivt, og her er det store forskjeller.